– Det kunne gått riktig galt og fått store konsekvenser

foto