Slaktet er ikke egnet som mat - sendes langt av gårde