Innfører Helseplattformen, med hjelp fra Helse Nord-Trøndelag