Trivselsprogrammet er innført på alle skolene i kommunen, med unntak av Vinne skole. De var akkurat i gang med en annen satsing da programmet ble satt i drift.

Torsdag samlet alle trivselselevene seg i Ørahallen for å inspirere hverandre og lære nye leker de kan aktivisere medelevene sine med.

I vinduet over kan du se en kort snutt av Ola Martin Aksnes, som gjerne tar noen turntriks i skolegården. I lørdagens papiravis kan du lese en større reportasje om satsingen.