Nye tall fra NAV viser at det er 2003 helt ledige i Nord-Trøndelag, noe som utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8 prosent flere helt ledige enn det var på samme tid i fjor.

Trenden har snudd

Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag har vært lavere enn landsgjennomsnittet helt siden høsten 2010, men ved utgangen av januar er andelen ledige på samme nivå som landet for øvrig.

Verdal verst

Blant de store kommunene i fylket, er det Verdal som har den høyeste arbeidsledigheten. Her utgjør 266 ledige 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 54 flere uten arbeid nå enn for et år siden.

I den andre enden av skalaen finner vi Stjørdal med 2,7 prosent ledighet. Aller lavest ledighet har Namsskogan med 1,2 prosent, mens industrikommunen Leksvik kun har 1,9 prosent ledige.

Vikna snudde

Vikna er det store unntaket, der det nå er hele 19 prosent færre ledige enn for et år siden. Det er også verdt å merke seg at ledigheten det siste året har vært stabil i Steinkjer, som har 3,3 prosent helt ledige.

NAV-tallene viser at det for tiden er 47 ledige jobber i Verdal.