Av: Roger M. Svendsen

Flere kjørte for fort

foto
Trafikk, fart, fartskontroll, promille, bil, E6, Rinnan, Rinnleiret, råkjøring. Illustrasjonsfoto Foto: Roger M. Svendsen