Av: Anders Vinje

Denne strekningen får snittmåling igjen

foto
Like etter påske er snittmålingen i Vuddudalen trolig i gang igjen. Foto: Anders Vinje