59 får bygge, mens en klagesak blir avvist. Dette er de nyeste byggesakene.

foto