Det fastslo en biskop i godt humør da hun tirsdag besøkte Levanger for å bli enda litt bedre kjent.

Herborg Finnset, opprinnelig fra Sørreisa i Troms, ble innsatt som ny biskop i Nidaros bispedømmet i september. Som følge av et klart ønske om å bli raskt kjent med menighetsliv, byer og bygder i Trøndelag, var turen tirsdag kommet til Sør-Innherad prosti, som det andre prostibesøket på introduksjonsturneen.

- Vi skulle etter planen ha tre besøk før jul, men tiden har gått fort. Nå har vi kommet til advent, og snart jul, og da kan ikke biskopen drive og «plage» folk, forteller hun til avisa Innherred like etter at hun innledet sitt levangerbesøk med gudstjeneste i Levanger kirke på formiddagen.

- Selv biskopen får ikke stanset klokka?

- Hehe, neinei.

Herborg Finnset og Sabine Kjølsvik sto for nattverd. Foto: Roger M. Svendsen

Travel dag

Vellykket samarbeid

Sør-Innherad prosti omfatter kommunene Frosta, Levanger og Verdal. Den travle tiden før jul, gjør at de øvrige prostibesøkene finner sted på nyåret.

Herborg Finnset er relativt ny i Nidaros bispedømme. Hun har lang fartstid som domprost i Tromsø, hvorpå hun ble tilsatt som prost i Strinda prosti i Trondheim sist vinter. Hun kom flyttende til Trøndelag i januar. Biskopen har imidlertid besøkt Sør-Innherad prosti ved to anledninger tidligere i år. Først i forbindelse med 200-årsjubileet til Vinne kirke, og dernest ved avskjeden for prost Nils Åge Aune i Stiklestad. Besøket i Levanger tirsdag, var likevel hennes første møte med en samlet ansattgruppe, og med ledere og lokalbefolkning fra våre tre kommuner.

Finnset er for øvrig godt kjent med prostiet fra før, og hun trekker spesielt fram samarbeidsmodellen som på mange måter har gjort Sør-Innherad kjent.

- Frosta, Levanger og Verdal har gjort et veldig interessant og vellykket forsøk med felles drift, sier hun.

Cirka 70 overvar gudstjenesten i Levanger kirke tirsdag formiddag. Foto: Roger M. Svendsen

Vil bli kjent

- Hva håper du å sitte igjen med når dagen er omme?

- Allerede nå vet jeg at her finnes mange dyktige medarbeidere. Jeg håper vi i løpet av dagen har fått tid til å bli bedre kjent med hverandre, for det er nettopp det som er hovedhensikten med de besøkene vi gjør i alle prostiene. Rett og slett at jeg skal bli bedre kjent med folk og forhold lokalt, og at folk lokalt skal kunne bli bedre kjent med meg.

- Hva ser du på som de største oppgavene for kirka og for prostiet i tida framover?

- Kirka står inne i ganske store organisasjonsendringer  med ferdigstilling av skillet mellom stat og kirke som vi ennå ikke vet helt hvordan lander. Hvordan organisasjonen skal være, og hvordan ting skal formes vil være en ganske stor oppgave å definere. I tillegg er det slik at når samfunnet endrer seg så fort som det gjør, så følger det alltid en stor oppgave med hvordan kirka skal definere sin videre rolle som folkekirke.

- Videre handler det om å samle folk om gudstjenestene og oppmuntre folk til ei frimodig tro, oppsummerer biskop Herborg Finnset.

Biskop Herborg Finnset Foto: Roger M. Svendsen