Ordførerens innrømmelse etter å ha svart på spørsmål i kommunestyret: – Jeg er ikke fornøyd med dette svaret