Værdalsbruket kan bli tvunget til å endre på hytteplaner

foto