Av:
  • Roger Rein

Åsen-selskap skal være med og bygge ny E6 fra Ranheim til Værnes