Rådmannen hadde innstilt på å bruke 175.000 kroner til et lokalt fond for rovdyrtiltak.

Etter forslag fra Senterpartiet ble det i formannskapsmøtet på torsdag vedtatt å i tillegg ta 75.000 kroner fra posten for kommunalt næringsarbeid. Dessuten ble det presisert at bruken av dem avgjøres i et nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget, selv om det overordnede ansvaret for bruken tillegges utmarksnemnda.

Fremskrittspartiet fikk enstemmig tilslutning til å be Fylkesmannen i Nord-Trøndelag søke om stående fellingstillatelse på to bjørner for årets beitesesong. Ved skade på bufe eller tamrein skal Fylkesmannen sørge for at fellingslag kan rykke ut umiddelbart.