Gikk med 420 millioner kroner i pluss tross i prisras og koronakrise

foto