Frontkollisjon på E6 - Mistet kontrollen på det utfordrende føret

foto