En mann i 50-årene fra Levanger har fått redusert fengselsstraff i Frostating lagmannsrett 10. desember i fjor etter å ha blitt dømt for vold mot sin egen sønn. Mannen ble i juni i fjor dømt i Inntrøndelag tingrett for vold og trusler mot sin den gang 16 år gamle sønn hjemme i bopelen i 2012. Levangermannen hadde i forkant av hendelsen drukket, og truet sønnen med å drepe han fordi sønnen hadde forsøkt å advare sin søster om at faren ville besøke henne. Han var ikke ønsket i hennes hjem i beruset tilstand. Også den andre sønnen skal ha blitt truet, men tingretten manglet bevis. Dommen omfattet også produksjon av hjemmebrent i bopelen.

Flyttet inn

Mannen forklarte i tingretten at han ikke husket noe fra aprilkvelden i 2012, og at han derfor ikke erkjente skyld for voldshandlingene. Han anket dommen til Frostating lagmannsrett, etter å ha blitt dømt til 45 ubetinget fengselsstraff.

Etter rettssaken har far og sønn lagt hendelsen bak seg, og faren har redusert alkoholinntaket. Sønnen bor nå også hos ham, og forklarte i lagmannsretten at han nå har et godt forhold til faren. Han mener også at faren bør få redusert straff, siden lang soning vil påvirke omsorgssituasjonen.

Kortere soning

Lagmannsretten la i sin behandling av straffeutmålingen fra tingretten til grunn at sønnen har flyttet inn hos faren igjen etter hendelsen, og at forholdet er godt. I tillegg har saken blitt liggende over ett år til saksbehandling. Faren har heller ikke anket skyldspørsmålet, kun straffen. I skjerpende retning vurderer lagmannsretten saken slik at gutten var mindreårig da volden ble utøvd, og at vold i nære relasjoner har fått innskjerpede dommer i senere tid.

Etter en samlet vurdering konkluderer lagmannsretten med at 24 av 45 dager av fengselsstraffen gjøres betinget med to års prøvetid. Dermed blir selve fengselsstraffen satt til 21 dager, minus tre dager varetekt.