Hanne Augdal Dahl er nytt medlem i styret Åsen innkjøpslag SA. Dermed er styret i dag sammensatt av Rune Lyngen (leder), Martin Kirknes, Hanne Augdal Dahl og Ronny Berg. Varamedlemmer er Lars Petter Husby, Per Nonstad og Astrid Hovdal Almlid.

Ifølge kunngjøringene fra Brønnøysundregistrene, har Ola Grenne og Frøydis Marie Husby gått ut av styret.