Ønsker å utvikle Trondheim lufthavn som knutepunkt

foto