Gjenåpner ni tjenestesteder i Norge: - Tro på at regjeringen vil sørge for politistasjoner i begge kommunene

foto