Hun overtar toppjobb på Nord etter Egil Solli

foto