Siktede er fraktet til Trondheim for avhør etter mistenkelig dødsfall i Verdal

foto