Naboer: – En brutal koloss. Kommunedirektøren: – Et godt eksempel

foto