Framtiden for boligfelt skal avgjøres: – Medfører mye biltransport