Verdal pensjonistlag hadde sitt første medlemsmøte i nye lokaler ved Verdal bo- og behandlingssenter 4. oktober. Det ble et vellykket arrangement og det møtte opp over hundre spreke pensjonister.

Vi fikk en grundig gjennomgang av ordfører og kommunedirektør om de utfordringer kommunen står foran. Det var flere spørsmål fra salen, som ble besvart slik at folk fikk svar på det de var opptatt av.

Pensjonistene fikk en grundig gjennomgang av ordfører og kommunedirektør om de utfordringer kommunen står foran. Foto: Innsendt

Ellers var det allsang, åresalg og ikke minst kaffe og noe å bite i. Maten ble laget ved kjøkkenet på senteret. Pensjonistlaget har hatt sine møter på Arken og var spent på tilbakemeldinger fra de frammøtte  vedrørende framtidig møtested.

Stort sett positivitet med tanke på flere møter på samme sted. Som en avrunding på ordfører/kommunedirektørs besøk kunne leder i Verdal Pensjonistlag, Steinar Storhaug, overraske med en liten gave til kommunen og det nye senteret.

Pensjonistlaget spanderer en hyggekveld for beboerne med god mat og drikke samt underholdning. Denne tilstelningen håper vi blir medio/slutten av november.

Innsendt fra Verdal pensjonistlag