Granskning: Slakter styringen av Helseplattformen

foto