Må planlegge for over hundre nye heldøgns omsorgsplasser

foto