Kjøpte tomta av kommunen i 2017. Nå hevder de den er full av kvikkleire og vil ha erstatning.

Næringstomta i Mønsterhaugvegen på Skogn har ligget ute til salgs siden juni i år. Foto: Linda Aurdal