Ordføreren løfter mulig kraftutbygging til nytt nivå