Bilfører vinglet på E6, men det viste seg å ikke være rus