Rundkjøringa på E6 har skapt flere livsfarlige situasjoner

foto