Nå vil kommunen bosette flyktninger også her

foto