Her oppfordrer de til å gjøre hagen til hjem for humler og bier