Smiler for ny skole. Samtidig må han kutte i nye skolebøker og leirskoletilbud