Legger ned i Steinkjer. Men lover å fortsette i Levanger