Skoler bryter loven for å få budsjettet til å gå opp