Nedsatt hastighet på E6 - fortsatt bare midlertidig hull-løsning