Sender geolog til rasutsatt vegstrekning for nærmere undersøkelser

foto