Av:
  • Roger Rein

SNK-direktøren anbefaler styret å sette opp Spelet om heilag Olav i 2021