Ble gårdsbygningen tømt for farlig avfall før nedbrenningen? Politiker og kommunalsjef er uenige.

foto