Av: Roger M. Svendsen

Flere svømmehaller stenges

foto
Skogn svømmehall vil de nærmeste dagene være arena kun for skolesvømming. Foto: Marte Skjesol