Merete Morgenstierne er medlem i kunstutvalget som på mandag skal diskutere plassering av bronsehesten. Hun er kunstutdannet og er billedkunstner ved Lademoen Kunstnerverksted og Merete Morgenstierne Atelier.

- Jeg har foreløpig kun sett rapporten, og har ikke vært i Levanger. Min oppgave blir å komme utenfra uten bindinger og bidra med kunstfaglige, objektive meninger, sier hun.

Hun ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere før mandagens møte i kunstutvalget.

- På tide

Kommunalsjef Alf Birger Haugnes er kommunens medlem i utvalget. Han mener det er på høy tid å få avklart plasseringen.

- Vi har nå fått rapporten fra landskapsarkitekten, og kaller derfor inn kunstutvalget til møte mandag. Så får vi se om vi klarer å fatte et endelig vedtak i ett møte, eller om vi må ha et møte til. Personlig håper jeg at vi blir enige på mandag, fordi saken har tatt tid og blitt forsinket. Det hadde vært godt for alle å få saken ferdig, sier han.

Avventer

Giverne i Levanger Vel har samlet inn og egenfinansiert bronsehesten med slede, som har en prislapp på 1,3 millioner kroner. Skulpturen ble gitt som foreningens tusenårsgave til Levanger by. Arne Norum Steen møter i utvalget på vegne av Levanger Vel på mandag.

- Levanger Vel er tydelige på at vi ønsker Sjøparken. Men jeg vil kommentere saken først i møtet med utvalget på mandag, sier Arne Norum Steen.

Sjøparken først

Den mye omtalte bronsehesten til Levanger Vel lar stadig vente på seg. Årsaken er uenighet om hvor skulpturen i full skala passer best inn i sentrumsmiljøet. Mens kommunen stadig utreder flere alternative plasseringer, står Levanger Vel som giver fast på at hesten kun hører hjemme i Sjøparken.

Det mener også Levanger Handelsstands Forening, som tidlig i januar vedtok i et styremøte at de støtter Levanger Vels ønske om Sjøparken.

- Det er her hesten passer inn, i Sjøparken, i sentrum og nært alt som omhandler Marsimartnan. Det er den historien skulpturen forteller. Som fotograf føler jeg at jeg har en god visuell sans, og skulpturen passer best inn her i Sjøparken, uttalte leder Trond Hattrem da.

Martnasvikar?

Fortsatt venter Levanger Vel på å få plassere ut sin bygave til Levanger. Målet var å få plassert ut skulpturen til Marsimartnan, men det skipet har seilt med forsinkelsene.

- På grunn av at Jernbaneparken er fredet og Sjøparken og Nerparken er innenfor verneområdet, så må plasseringen av skulpturen byggemeldes og behandles før fundamentet kan støpes. Men jeg vurderer å lufte tanken om å plassere ut skulpturen midlertidig til Marsimartnan, dersom det lar seg gjøre, sier Haugnes.