Andre har droppet tilbudet etter tyveri - her føler de at de har kontroll