Leif Øvrum og mange andre kan dermed trekke et lettelsens sukk igjen. I februar fikk 97-åringen og mange andre brev fra kommunen der det står at kommunen vil avslutte gode etablerte rutiner som ikke er lovpålagte - og at matombringing med hjemmel i loven bare ytes til personer som ikke er i stand til å lage egen mat. Dermed trodde Øvrum, hans nærmeste og mange andre at matombringingen opphørte, all den stund han selv klarer å varme maten.

Tvetydig budskap

- Kommunestyret vedtok 17. desember at ordningen skal videreføres inntil en alternativ løsning foreligger. Dette vedtaket står selvfølgelig ved lag, sier ordfører Robert Svarva, som mener lokalavisa har bidratt til å så tvil om fortsatt matombringing eller ikke.

- Jeg registrerer igjen at kommunen formulerer seg tvetydig, hvorfor kaller de ikke en spade for en spade. For meg er det viktig å vite at pappa fortsatt får god, sunn og ernæringsriktig mat så ofte som mulig, det har LBAS vært en garantist for. Nå kommer det et klart signal om å sette bort matlagingen til andre, og det skapes tvil om tilbudet blir like bra, sier Leif Øvrums datter, tidligere kommunestyrerepresentant for Ap, Gunhild M. Øvrum Nesgård.

50-60 interesserte

Tvilen rundt tjenesten ble ikke mindre av at Øvrum og en rekke andre pensjonister samtidig fikk et brev fra Leva-Fro - adressert til eldre som ikke har rettigheter til denne tjenesten i helse- og omsorgstjenesteloven. Leva-Fro ønsket tilbakemeldinger fra de som ikke får vedtak om å få viderefør dagens ordning, og vil tilby dem matbringing - dog til en høyere pris enn tidligere. Leva-Fro varslet utkjøring av mat fem dager i uka - fra og med 1. april. Ingenting tyder på at Leva-Fro selv kan lage og kjøre ut varm middag til allerede fra kommende månedsskifte, men god, og ernæringsrik mat skal det bli - garanterer ordfører Svarva.

50-60

Ifølge enhetsleder Lars J. Kverkild er det mellom 50 og 60 personer som søker om fortsatt matlevering, selv om de ikke har vedtak om det. Avdelingsleder Karl Martin Haugen på helse og omsorgstorget sier at de vurderer søknadene som kommer inn kontinuerlig. Alder, funksjonsevne og ernæringsbehov er blant kriteriene.

Ikke nok næring

Leder Ole Jonny Rønning i kjøkkentjenesten i Levanger bekrefter at kommunens egne kjøkken skal ta hånd om ekstrabestillingene som måtte komme - i tillegg til middagslaging til eldre og syke som med loven i hånden har krav på tjenesten.