Av:
  • Roger Rein

Nå har Kværner fått tildelt Hod-kontrakten