Utforkjøring i Torsbustaden skapte noe forvirring.

foto