Denne eiendommen på næringsområdet ble solgt for 8,9 millioner

foto