Arbeidet med ny E6 er godt i gang. Dette er tidsplanen med oppstart i Åsen.

foto