Influensasesongen har ennå ikke nådd de store høydene og det er derfor fortsatt tid igjen til å vaksinere seg, opplyser Folkehelseinstituttet.

I uke 51 ble det påvist 21 tilfeller av influensa A og åtte tilfeller av influensa B-virusinfeksjoner. I uke 52 ble det rapportert 13 tilfeller av influensa A og fire tilfeller av influensa B.

– Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende tall fra de samme ukene forrige vinter, sier Siri Helene Hauge, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Bare 0,5 prosent av dem som gikk til lege de siste ukene før jul, hadde det som kalles influensalignende sykdom.

– Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 prosent. Dette er imidlertid basert på få rapporter, så tallene kan endre seg noe når flere blir innsendt, sier hun.

Foreløpig er det usikkert hvilken av de tre influensatypene som kommer til å slå til denne vinteren. Januar og februar er vanligvis høysesong for influensavirus. Det tar opp til to uker før vaksiner gir god beskyttelse, og det er derfor ikke for sent å vaksinere seg nå, forteller Hauge.

– Man har fremdeles tid, men man bør skynde seg, sier Hauge.