Ulovlig ATV-kjøring - frykter store skader i naturen

foto