Strengere praksis: Trekker søknader om veg til hytter